Ordförande

Mats Berg

Sekreterare

John Lander

Kassör

Jan - Olof Hammarling

Suppleanter

Bo Ankerstedt, Magnus Molander

Revisor

Per Lilja , suppleant: Ove Kallstenius

Valberedning Anders Molander, Mikael Kolm

Galleriet

Per Lilja

Webmaster

Anders Molander