Båt

FSR-O Nationellt är indelad i 6 klasser:

FSR-O 3,5 Båtar med en cylindervolym 0 till 3,5cc
FSR-O 7,5 Båtar med en cylindervolym 3,51 till 7,5cc
FSR-O 15 Båtar med en cylindervolym 7,51 till 15cc

ZENOAH-Standard Båtar med en cylindervolym 22,5 & 25,4cc.

FSR-O 27 Båtar med en cylindervolym 15,01 till 27cc
FSR-O 35 Båtar med en cylindervolym 27,01 till 51cc

Om den totala cylindervolymen överstiger 15cc skall motor/erna vara försedda med med tändstift /tändsystem och drivas med bensin.

FSR-O Internationellt är indelad i 5 klasser:

FSR-O 3,5 Båtar med en cylindervolym 0 till 3,5cc
FSR-O 7,5 Båtar med en cylindervolym 3,51 till 7,5cc
FSR-O 15 Båtar med en cylindervolym 7,51 till 15cc
FSR-O 27 Båtar med en cylindervolym upp till 27cc.
FSR-O 35 Båtar med en cylindervolym 27,01 till 35cc.

Om den totala cylindervolymen överstiger 15cc skall motor/erna vara försedda med med tändstift /tändsystem och drivas med bensin.

Tävlingsbanan

Tävlingsbanan är en ca: 350 meter lång rundbana som kan ha både höger och vänstersvängar. Banan markeras med bojar med eller utan flaggor. Internationellt gäller ovalbana som i FSR-H.

Båtarna

Båtarna skall vara av enskrov eller tvåskrovstyp (kattamaran) och skall i möjligaste mån efterlikna fullskalabåtar av typen offshore. Båtarna får vara utrustade med inom- eller utombordsmotor/er med ytskärande propeller placerad bakom akterspegeln.Hydrobåtar eller liknande båtar är ej tillåtna.

Om båten är av täckt typ räcker det med att ha en markerad vindruta som visar var cockpit finns.

Hur går en tävling till?

Tävlingarna körs heatvis indelade i klasser med maximalt 12 båtar i varje heat. Ett heat är vanligtvis ca. 7 minuter och kan köras antingen som tidslopp (ex. 7 min. där det gäller att köra så många varv som möjligt) eller som varvlopp ( ex. 20 varv där det gäller att komma först i mål).

Det körs vanligtvis 4-6 heat i varje klass/ tävling och den som har samlat mest poäng eller varv blir slutsegrare i tävlingen.

Starten

Starten är en så kallad voltstart, vilket innebär att alla båtar har 2,5 minut på sig att starta och sedan köra ut på banan och invänta nedräkning och startsignal antingen från en klocka flytande på vattnet eller från en "ljudfile" och en högtalare. Här gäller det att vara på rätt sida om startlinjen för att få en godkänd start, om man kommer för tidigt över startlinjen så startar man inte förrän nästa gång man passerar linjen vilket innebär att man förlorat ett varv.

SM serien

Under säsongen körs ett antal tävlingar som ingår i SM serien. I varje tävling körs ett antal heat som alla ingår i den totala SM serien. Segraren i varje heat omgång erhåller SM poäng enligt följande 1:a 21p 2:a 19p 3:a 17p 4:a 15p därefter 14,13,12,11 osv.

Av alla heat under säsongen skall 80% räknas samman för att få fram segraren i varje klass.