Gianni Montes hederspris till den inom SMBC, som inte bara engagerat sig, utan ställt upp för klubben och modellbåtsporten under året.

Pristagare 2009

Ilona Öberg