Fredde

FSR-E är indelad i 4 klasser

FSR-E 3,5 Båtar med en cylindervolym max 3,5cc
FSR-E 7,5 Båtar med en cylindervolym 3,51 till 7,5cc
FSR-E 15 Båtar med en cylindervolym 7,51 till 15cc
FSR-E 35 Båtar med en cylindervolym 15,1 till 35cc denna klass är avsedd för båtar försedda med bensinmotor och tändstift och skall köras på handelsbensin

Tävlingarna genomförs på en så kallad M-bana enligt bild. Banan byggs så att grundlinjen ligger parallellt med startbryggan och att delningslinjen mellan startplats 6 och 7 går vinkelrätt mot mittbojen.

MBANA

M-Bana (FSR-E)
Banan körs moturs

I varje heat äger maximalt 12, och minimum 3 tävlande rätt att delta.
Här körs två omgångar på 30 minuter och den som fått mest varv i en av omgångarna vinner, man har alltså två chanser att få ett bra resultat.

Vid fler än 12 deltagare delas heaten jämnt, heaten körs på 20 minuter och de 12 bästa från de båda omgångarna går till final, finalen är 30 minuter lång. Här räknas endast finalomgången.

Under hela tävlingen har man rätt att ta in sin båt för reparation, inställningar eller annat. Skulle båten stanna finns hämtbåtar som hämtar upp båten och kör den till bryggan.

Här i Sverige kör vi en SM-serie om 4 tävlingar, där 3 räknas. Varje jämt år körs VM, kvalificering till dessa tävlingar görs året innan evenemanget körs. Till VM är de tre bästa i varje klass som är kvalificerade.