Det är klart att jag vill bli medlem i SMBC

Mitt Namn: ______________________________________

Gatuadress: ____________________________________

Postnummer Postadress: _____________  _________________

Tel. Hem Mobil: _________  _____________________

E-post jag accepterar att denna adress används

_____________________________________ för information från SMBC.

Målsmans namnteckning

( Om jag är under 18 år) _____________________________________

Medlemsavgiften (200:- senior, 50:- junior under 18 år) betalar jag in på SMBC´s Plusgiro 688624-6

Anmälan skickas till

Stockholm Model Boat Club

 Jan-Olof Hammarling

jan-olof.hammarling@telia.com

Tel: 0730 666 713