Ordförande

Mats Berg

Sekreterare

John Lander

Kassör

Jan - Olof Hammarling

Suppleanter

Bo Ankerstedt, Jörgen Olsson

Revisor

Ove Kallstenius, suppleant: Per Lilja

Valberedning

Anders Molander, Mikael Kolm

Galleriet

Per Lilja

Webmaster

Anders Molander